The Large Glass – Velké schizma / performance Milan Langer, Michal Tošner, Mojmír Papež, Petr Vyšohlíd / Galerie Fons Pardubice 2016
Back to Top